חתונה חילונית
» דף הבית
» מי אנחנו
» מהי חתונה חילונית
» מצב משפטי בישראל
» חתונה אזרחית
» צפיה בנוסחי כתובה
» אתר כתובות
» פורום חתונה חילונית
» יצירת קשר
"ברית זוגיות" בחדשות
גיור אלטרנטיבי: מתעכב אישור החלופה העוקפת את מסלולי הגיור האורתודוקסים, שיכולה לפתור את בעית נישואיהם של עולים ולא יהודים בישראל.

                               לכתבה המלאה
 
 
"ברית הזוגיות" - המהפכה השקטה בנישואים האזרחיים:נישואים אזרחיים בדלת האחורית? אחרי עבודת הכנה של 8 חודשים, ועדת בראון הכינה טיוטת חוק הקובעת כי לצד מסלול הנישואים הדתי, יהיה מסלול חילוני שייקרא "ברית זוגיות". לפי החוק שיוגש לוועדת השרים, זכויות בני הזוג בשני המסלולים יהיו זהות. ynet מגיש את הנוסח המלא של טיוטת החוק.

                               לכתבה המלאה
 
 
מסתמן - נישואים חילוניים בישראל: צעד גדול למהפכה החילונית: ועדה קואליציונית ניסחה הצעת חוק שתאפשר לזוגות לוותר על הרבנות ולחתום על "ברית זוגיות". ח"כ בריזון: "מבטיח שלא תיפול שערה מראשו של המסלול הדתי".

                               לכתבה המלאה
 
חדשות טריות
ליברמן נפגש עם ישי: לא מוותר על ברית הזוגיות ישראל ביתנו עושה צעד נוסף לכיוון הממשלה: אביגדור ליברמן נפגש עם אלי ישי ושוחח עמו על נושאים קואליציוניים. יו"ר ש"ס הבהיר כי מפלגתו לא תסכים ל"ברית זוגיות" כאלטרנטיבה לנישואים, ועל פי ההערכות במפלגה, אך ליברמן לא צפוי לוותר על הדרישה

                               לכתבה המלאה
 
חתונה אזרחית

למה נישואים אזרחיים?

ישנם זוגות שאינם מורשים להינשא על-פי הדת היהודית ("פסולי חיתון"), כגון כהן וגרושה ,כהן וגיורת ועוד .עבורם זו האפשרות היחידה. אולם גם זוגות רבים הכשרים לחיתון על-פי ההלכה בוחרים בנישואין האזרחיים בשל סלידתם מהממסד האורתודוכסי בכלל ו/או ממהלך הטקס עצמו.

למה לא בארץ?

החוק בישראל קובע כי נישואין וגירושין של יהודים נתונים לסמכות שיפוט ייחודית של בתי הדין הרבניים (חוק שיפוט בתי הדין הרבניים - נישואים וגרושים ,תשי"ג) 1953. לפיכך בני זוג יהודיים אינם יכולים להתחתן בארץ שלא דרך הרבנות. חוזה נישואין שנחתם אצל עורך דין אינו תופס מבחינת משרד הפנים :אי אפשר להירשם באמצעותו כזוג נשוי. מסתמנת התחלה של אפשרות להתחתן חתונה אזרחית גם בארץ ,דרך השגרירויות הזרות! נכון לעכשיו ,האפשרות נתונה רק לזוגות שהם פסולי חיתון על-פי הרבנות ,וכן ההסדר פועל רק דרך השגרירות הרוסית.

איך זוג כזה מוכר בארץ?

זוג שנישא בנישואים אזרחיים בחו"ל מוכר בארץ ע"י משרד הפנים כזוג נשוי .זאת מתוקף הסכמים בינלאומיים שממשלת ישראל חתמה עליהם ,ומתוקף פסיקה של בית המשפט משמעות הדברהיא שהשינוי במעמדם האישי של בני הזוג נרשם בתעודות הזהות שלהם ובמירשם האוכלוסין. בכך השניים הופכים נשואים מבחינת כל הזכויות (בראש ובראשונה אפשרות לקבלת משכנתא(.

איך זה ישפיע על הילדים?

חשוב להדגיש :מעמדם של הילדים בכל הנוגע להשתייכותם הלאומית והדתית נקבע על ידי האם ,ולפיכך אם נולדו לאם יהודיה הם ירשמו כיהודים במירשם האוכלוסין .אין כל חשש לאי-כשרות ,לממזרות או לבעיות יוחסין בשל העובדה שההורים נישאו בנישואין אזרחיים .אלה מתעוררות עפ"י ההלכה בתנאים ובנסיבות שונים (למשל ,צאצאיה של אשת איש שלא בעלה) לאור זאת ,לעצם הנישואין האזרחיים אין כל השלכות על ילדי הזוג והם נחשבים ילדיהם החוקיים .מעמדם כמעמדו של כל ילד כשר ובעתיד יוכלו להינשא ברבנות.

  איפה הצביון היהודי ?

מי שמעוניין בטקס דתי עם כל מה שמשתמע מכך (רב ,חופה ,קידושין וכו) יכול לפנות לתנועה ליהדות מתקדמת ,אשר מציעה לקיים עבורכם טקס יהודי רפורמי לאחר שתחזרו מן החתונה האזרחית .התנועה מציעה גם" חבילה "המשלבת חתונה אזרחית בחו"ל וטקס רפורמי בארץ. הטקס נעשה ללא רישום ברבנות. המעוניינים בטקס קונסרבטיבי יכולים לפנות לתנועה המסורתית.

ומה במקרה של גירושין ?

למרבה הצער ,את הגירושין עדיין יש הכרח לערוך ברבנות .מדינת ישראל התחייבה להכיר בנישואין אזרחיים אבל אף אחד לא מחייב אותה להכיר בגירושים אזרחיים .לפיכך ,בני זוג יהודים המבקשים להתגרש בארץ נזקקים לבית הדין הרבני לצורך זה. ניתן גם להתגרש בחו"ל עפ"י הדין הזר ,אך בדרך כלל זהו הליך מסובך ועלולים להתעורר קשיים בעת רישום הגרושים בישראל. גרושים בין בני-זוג ,בני דתות שונות ,נעשים על-ידי פנייה להתרת הנישואים לנשיא בית המשפט העליון ,המחליט אם יועבר העניין להסדרה באמצעות בית-הדין או בית המשפט המחוזי.

בהלכה קיימות גישות שונות לשאלת תוקפם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל קידושין שאינם אורתודוכסיים :יש הרואים בהם" ספק קידושין "ומחייבים בגט מחבת הספק ויש השוללים מהם כל תוקף הלכתי ומתירים לבני הזוג להינשא לאחר ללא גט .כל מקרה ידון עפ"י נסיבותיו ובהתאם לשיקולו והשקפתו של בית הדין שבפניו יידון העניין .בכל אופן ,יש להדגיש כי התרת הנישואין לא תהיה קשה מהתרתם של נישואין ברבנות ובמקרים רבים עשויה להיות אף פשוטה ומהירה יותר .הואיל ואין אפשרות לקבוע מה תהיה עמדתו של בית הדין הרבני ,הרי אם ברצון בני הזוג להבטיח את זכויותיהם ההדדיות (מזונות ,רכוש וכד') ועל מנת למנוע תקלות אפשריות בעתיד.  מומלץ כי יערכו הסכם אשר יקבע ויגן על זכויות אלה לעת צרה.

כמה זה עולה ?

"משלמים 1,000 דולר לשלושה ימי חופשה דה-לוקס במלון חמישה כוכבים ,סאונה ,בריכות שחיה ,חדר כושר ,ארוחת בוקר בסגנון אנגלי וחוץ מזה ,דרך אגב ,גם מתחתנים". בעקרון ,הרכיבים היקרים הם:   הטיסה והשהיה בחו"ל,  התשלום לגורם שמנהל את הטקס בחו"ל ,כולל את האגרות ועלות עריכת הטקס 220$ (בקפריסין(, הסכם הממון בין בני הזוג (מי שרוצה).

איפה מתחתנים ?

המרכז לפלורליזם יהודי ,הפועל מטעם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל ,הפיק חוברתהמפרטת את האפשרויות השונות לעריכת חתונה אזרחית בחו"ל (ב 51 -מדינות שונות!). החוברת נקראת" חופש בחירה בטקס הנישואין - מדריך לחתונה חוקית בחו"ל - מרץ 1999. ניתן לקבל אותה חינם על-ידי פניה למרכז לפלורליזם יהודי.

קפריסין

הנישואים נערכים ע"י פקיד רישום בערים לימסול ,ניקוסיה ולרנקה .נדרשת שהות קצרה של מספר ימים בקפריסין .יש להצטייד במסמך של תמצית הרישום ממשרד הפנים בישראל הכולל

מצב משפחתי אישי עדכני המתורגם לאנגלית על ידי נוטריון .במקרה ואחד מבני הזוג צעיר מגיל 18, הרי שהינו נחשב ל"קטין "על פי החוק בקפריסין ועליו להצטייד בהסכמת ההורים (או אפוטרופוס) לנישואים.

מדינות אחרות

ניתן לערוך נישואים אזרחיים גם במדינות אחרות בכפוף לכך שהנישואים נערכים כדין בהתאם להוראות החוק במדינה בה נערך הטקס .פרטים ניתן לקבל בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של אותן מדינות בישראל. יעדים נפוצים הם ארה"ב ,ואיטליה - בה אפשר להתחתן לאחר שהות של יומיים בלבד. ברוב המדינות האחרות נדרשת שהות של לפחות שבועיים עד החתונה. בצרפת ובהולנד ,לפחות אחד מבני הזוג צריך להיות אזרח המדינה.

הסכם ממון

בנוסף לנישואים האזרחיים מומלץ לערוך הסכם ממון בין בני הזוג .ישנה אי-בהירות משפטית מסויימת בשאלה אם ואלו חובות וזכויות (רכושיות ,ממוניות ואחרות), נוצרות בין בני זוג לאור עריכתם של נישואים אזרחיים .לפיכך ,ובנוסף לעריכת הטקס ,יש לערוך גם הסכם משפטי, המסדיר את הזכויות והחובות בנושאים אלה בין בני-הזוג .הסכם זה מובא לאישורו של בית המשפט המחוזי בארץ ,בסמוך לעריכתם של הנישואים האזרחיים.

כתובה

דוגמא לכתובה ברוח מתקדמת (לא-אורתודוכסית) ניתן לראות דוגמאות . וכל המוסיף ומתאים לצרכיו הרי זה משובח.

מדריך מעשי בשלבים (להתרשמות בלבד - לא מחייב ! )

המסלול הנוח והיקר יותר - הסתייעות בגורם מתווך (ראו פירוט למטה המסלול הכלכלי יותר - עשה זאת בעצמך:

1 . מומלץ להכין הסכם ממון.

2.  בחרו היכן ברצונכם להתחתן.

3. הצטיידו במסמכים הדרושים ובתרגומיהם באישור נוטריון (לנשואי קפריסין דרוש תרגום לאנגלית).   הוכחת רווקות מעודכנת (מתוך תמצית מרשם האוכלוסין). תעודת גירושין ומעשה בית דין (לגרושים או גרושות( . תעודת פטירה (לאלמנים או אלמנות(.

4. טוסו (או הפליגו?) ליעדכם בחו"ל.  בקפריסין :פשוט ,מתייצבים באחת העיריות ,מציגים את המסמכים המתורגמים ובאים להתחתן במועד שייקבע (לרוב לאחר יום יומיים).

5.  התחתנו .מזל טוב!  (תקבלו תעודת נישואין רשמית של המדינה).

6. חזרו לארץ ובקרו במשרד הפנים .הציגו את התעודות ,ותירשמו כזוג נשוי.

7. ערכו טקס נוסף אם הנכם רוצים.

הסכם נישואים במקום נישואים

הסכם נישואים ,אמנת נישואים ורעות או הסכם לחיים משותפים הינם שמות חליפיים למסמך משפטי מחייב ,בו מצהירים בני הזוג על מהות הקשר ביניהם ,יוצרים מערכת משותפת של זכויות וחובות הדדיות. זהו חוזה בעל תוקף משפטי ,בו קובעים בני הזוג את מערכת היחסים ביניהם כשותפים להקמת תא משפחתי ואת התנאים להתרת הקשר ביניהם .בני הזוג אינם מוכרים ע"י משרד הפנים כנשואים ולכן אינם זקוקים לגירושים ,אם וכאשר ירצו להתיר את הקשר ביניהם ,בדרך כלל אין בני זוג אלה כפופים למערכת הדיונים של בתי הדין הרבניים .לעומת זאת ,הם זכאים למרבית הזכויות כשל בני זוג נשואים.

מרשם נישואים אלטרנטיביים

המרכז למען זכויות האדם והאזרח מציע לזוגות שנישאו באחת הדרכים המנויות לעיל להצטרף למרשם שיהווה שלב חשוב במאבק הציבורי להנהגתם בחוק של נישואים אלטרנטיביים בישראל זוג המצטרף למרשם מקבל תעודה המאשרת את נישואיו האלטרנטיביים.

באדיבות האתר "חופש"  www.hofesh.org.il))

  זכויות יוצרים © עיצובים - עיצוב ובניית אתרים - [email protected]